Před 419 lety se narodil Jan Amos Komenský

28.03.2011 02:36

Největší spisovatel pobělohorské emigrace a poslední biskup jednoty bratrské se narodil 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu na jihovýchodní Moravě.

Pocházel z českobratrské rodiny a jeho otec z obce Komny (odtud Komenský). Jan Amos studoval v Německu v Hiedelbergu. Při studiích si všímal rozmachu vědy jiných národů. Rozhodl se proto vytvořit českou národní vědu, aby i jeho vlast v tomto oboru pokročila. Jeho plány ale přerušila bělohorská bitva. Po smrti rodičů byl mladý Komenský ponechán sám sobě, poručníci se o něj nestarali.

V době svých studií se rozhodl vytvořit velký slovník (Poklad jazyka českého) a encyklopedii (Divadlo veškerenstva věcí) - obě díla zůstala nedokončena.

V roce 1621 byl nucen opustit vlast se svou ženou i dětmi. Při útěku před španělskou armádou, poztrácel část rukopisů a přišel o celou knihovnu. Jeho žena se nakazila morem, který byl v té době rozšířen v Přerově, a zemřela. Poté se Amos stěhoval na různá místa, ke svým českobratrským šlechtickým přátelům. Naposled pobýval v Bílé Třemešné v Podkrkonoší. Byl zoufalý z osobních nezdarů i z národní tragédie. Hledal útěchu ve víře.

Rok 1628 přinesl tvrdé stíhání nekatolíků, proto Komenský odcestoval do polského Lešna. Toto město bylo azylem pro členy Jednoty bratrské.

Anglický parlament dokonce pozval Komenského do Anglie, aby zde vytvořil akademii věd.

Dalším místem, které Komenský navštívil, bylo Švédsko a ve Východním Prusku se usadil na delší dobu. Neopouštěla ho víra v to, že se vyhnanci jednou vrátí zpět do vlasti. Po tom co se opět vrátil do Lešna, zemřela mu druhá žena.

V roce 1648 jeho víra v návrat emigrantů do Čech, vzala za své, když byl uzavřen Vestfálský mír. Zklamaný Komenský se s národem rozloučil, ale nepřestával věřit v jeho lepší budoucnost.

V době Švédsko - polské války se ocitlo Lešno v plamenech a Komenský tím přišel o všechen svůj majetek a velkou část svých rukopisů. Největší ztrátou bylo zničení slovníku. Poklad českého jazyka a také spisů, ve kterých Komenský spojoval všechny vědní obory.

V roce 1656 Komenský z Lešna odešel a usadil se u přátel v Amsterodamu. Byl slavný a uznávaný. Ve Švédsku, v Holandsku i v Uhrách, procházely školy reformou podle jeho zásad. Představitelé Harvardské univerzity v Americe chtěli poznat učení Komenského a pozvali ho na návštěvu.

Do náboženských i filosofických spisů Komenského jsou vepsány jeho osobní i společenské rozpory a boj víry s rozumem. Komenský se snaží nalézt pevné životní jistoty a snaží se spojit umění s vědou a víru s naukou.

Jan Amos Komenský zemřel 15. listopadu 1670. I přesto, že zažil odloučení od vlasti, ztrátu svých žen a utrpení třicetileté války, nepřestal ani ve stáří věřit v lepší budoucnost. Je pohřben v Naardenu - jeho památník je pod ochranou České republiky.

 

(www.spisovatele.cz)