Přijďte účastníkům FORA 2000 připomenout, kdo je na Kosovu doma

10.10.2011 21:06

Slovanský kulturní institut jednoznačně podporuje aktivity občanského sdružení Přátelé Srbů na Kosovu. Je třeba neustále znovu a znovu opakovat, komu se na Kosovu děje po léta bezpráví, kdo vraždí nevinné lidi a komu Kosovo patří - historicky i podle platného mezinárodního práva.

 

Zveřejňujeme dnešní zprávu Přátel Srbů na Kosovu, vyzýváme všechny rozumné občany k podpoře těchto aktivit a sami tuto demonstraci podpoříme i účastí.

 

Správní rada SKI

 


Tisková zpráva o.s. Přátelé Srbů na Kosovu:

 

Včera jsme demonstrovali na Starém Městě Pražském před vchodem do Pražské Křižovatky, kde se otevíralo Forum2000. Delegáti a hosté chodili naším špalírem a zastavovali se u našich transparentů. Pravdolásková věrchuška se s našimi transparenty nechtěla konfrontovat, a tak se na zahájení Fora2000 vplížila zadním vchodem pro kuchaře a posluhu. Nechtěla se nám podívat do očí ani paní Albrightová – Korbelová, která na kosovské kampani osobně vydělala miliony dolarů a které na Balkánu neřeknou Slované a Řekové příznivé slovo.Svět by byl pro ně příjemnější, kdybychom nebyli. Ale my jsme. Zítra opět tiše a důstojně chceme oslovit významné hosty Fora 2000

 

a obrátit jejich pozornost ke Kosovu, kde NATO střílí do bezbranných lidí,kde jsou lidé vražděni doslova na potkání za to, že nejsou Albánci a kde jsou pošlapávána lidská práva i mezinárodní právo. Zopakujeme jim, že měl být zaručen nepřerušovaný návrat všech utečenců a vystěhovaných z Kosova do jejich domovů, že měla být dodržována „vláda zákona a pořádku“ a že podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244 je Kosovo stále nedílnou součástí Srbska. Na Kosovu nic z toho neplatí, protože USA, NATO a EU sabotují rozhodnutí nejvyššího mezinárodního orgánu a snaží se vyhnáním zbytku Srbů dokončit další velkou etnickou čistku.

 

Přijďte nás podpořit, přijďte ukázat, že se s nastalou situací nehodláme smířit.

 

První demonstrace – úterý 11.10 2011 od 8,30 hod. - 10,00 hod.. Místo: ostrov Žofín, most na ostrov z Masarykova nábřeží a chodník proti Žofínu na Masarykově nábřeží. Na Žofíně se krasoduchové budou scházet ke snídani a přednášce, na které se bude probírat téma Mír a Spravedlnost a pak diskutovat za přítomnosti kosovské prezidentky Jahjagy. Má přijít i paní Albrightová-Korbelová.

 

Druhá demonstrace - úterý 15,00 - 18,00 hod. před Goetheho institutem (to je budova proti Žofínu, bývalá ambasáda NDR, rohový dům s říšským orlem nahoře nad průčelím), demonstrace bude na chodníku před domem na Masarykově nábřeží a vedle v ulici Na Struze - opět tam má být panel s kosovskou prezidentkou. Ta se zúčastní panelu na Žofíně a pak by měla kolem po 16,00 hod. přejít přes most a nábřežní komunikaci do Geothova institutu. Tam by se měla účastnit diskuse o Moderním organizovaném zločinu.

 

Měli bychom jim udělat uličku s transparenty v angličtině jako včera.

 

Václav Dvořák – Přátelé Srbů na Kosovu o.s. – svolavatel demonstrace

 

Jaroslav Foldyna - poslanec Sněmovny ČR - čestný předseda o. s. Přátelé Srbů na Kosovu

 

www.kosovoonline.cz