Proč Slovanský kulturní institut?

01.03.2011 17:27

 

Napsal: Radim Panenka

Ptáte se, proč vznikl a jaký je jeho cíl? Vysvětlení není složité. Jsme obyčejní lidé, kteří se ovšem nesmíří s tím, že naše hodnotná kultura a tradice a náš krásný jazyk mají být záměrně živeným veřejným nezájmem rozpuštěné v anonymním „mnohokulturním“ hrnci, který způsobí jediné - odnárodní společnost, a to už je pohodlná cesta pro mocné tohoto světa, jak vzít otěže pevně do rukou a už se jich nepustit. V takovém stádiu, jak známo, začíná být pro vládnoucí elity demokracie značně nepohodlným způsobem řízení veřejných věcí, nastupuje oligarchie, totalita a po ní…  No, dál už raději ne, to už bych strašil. Skutečnost je nicméně taková, že nyní opravdu nejde jen o naši kulturu, která je česká a je slovanská (nestyďme se za to), ale začíná běžet i o podstatu svobodného lidského bytí. Jen tohle samotné je na delší rozbory a články a vy budete mít nemálo příležitostí se s nimi na stránkách Slovana i na našich stránkách internetových setkat, takže o tom opravdu až příště. Ostatně už nyní jsem toho patrně napsal dost pro trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, takže zase z jiného, příjemnějšího soudku.

Naše úloha netkví jen v intelektuálním odboji, ale je rovněž kulturně společenská. To jsou ty přednášky o historii, literatuře i o aktuálním dění. Sem patří také autorské večery a vyprávění spisovatelů a dalších osobností. Jinými slovy hodláme strážit a rozvíjet obzory našich tradičních hodnot. Takoví jsme my. Těšíme se na vás! Buď prostřednictvím našeho Slovana, nebo na různých veřejných akcích.