První světová válka – prolog k 20. století

01.07.2014 19:48

Unikátní exponáty poprvé v České republice

    Stejně jako Velká válka je i nová výstava Národního muzea plná kontrastů – představuje tragédii války prostřednictvím budování zajateckých táborů, poprav, používání bojových plynů, ale zaměřuje se i na hrdiny ruské armády a vojenskou techniku, která přispěla k technologickému pokroku na začátku 20. století.
    Návštěvníci nahlédnou do polního velitelského stanoviště Ruské imperátorské armády vybaveného válečnými mapami, Morseovým aparátem a telefonem. Prohlédnout si mohou různé druhy ruských uniforem, válečná vyznamenání bojujících stran, chladné zbraně, agitační plakáty, bojové prapory i modely bojové techniky. Lidská tragédie války je pak představena na příkladu hrdinské obrany pevnosti Osovec s proslulým útokem mrtvých, který dokládá rozsah nehumánnosti používání bojových plynů při provádění válečných operací, nebo na vzniku koncentračních táborů. Sanitární vagon s rekonstrukcí pracovního místa vojenského lékaře, originálními pomůckami zdravotní sestry i přenosným zubařským vybavením upozorňuje na téma milosrdenství a dobročinnosti. Každodenní život na frontě pak dokládají dopisy z domova, popelník z pláště granátu, svícen ze součástí pušky nebo polní lahve. Dramatický politický vývoj Ruska na pozadí válečného konfliktu dokládají předměty připomínající převzetí moci bolševiky ve Velké říjnové socialistické revoluci, která odstartovala ničivou občanskou válku mezi rudogvardějci (příznivci bolševiků) a bělogvardějci (příznivci starého režimu).
    Mezi největší unikáty výstavy však patří klíče od komnat Alexandrovského paláce v Carském Selu, kde byl poslední ruský car Mikuláš II. Romanov se svou manželkou a dětmi vězněn. Dalším předmětem spojeným s Romanovci je pouzdro revolveru správce Domu zvláštního určení v Jekatěrinburgu J. M. Jurovského, který velel popravě carské rodiny v roce 1918.

 

Litografie z roku 1915 nese název Vítězové a poražení.

 

První světová válka – prolog k 20. století

Doba trvání: 27.6.2014-7.9.2014

       Prostor: Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1

 


Výstava je pořádána ve spolupráci Národního muzea a Státního ústředního muzea novodobých dějin Ruska