Putování Paladia připomene výročí konce války

06.05.2015 14:39

Autor: Aleš Pištora

    Na bohoslužbu v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, která v úterý 5. května 2015 od 17.30 hodin připomene 70. výročí konce 2. světové války, naváže devítidenní putování Paladia země České Prahou. Prostřednictvím obrazu staroboleslavské madony, který je po staletí jedním ze symbolů české státnosti, budou moci věřící Panně Marii děkovat za dar míru.

    „Vzácný reliéf, kterému se klaněli králové i papežové, sahá podle legend svým původem až do prvního tisíciletí. Palladium prožívalo všechna dramata českých dějin. Jeho šrámy vyprávějí o válkách, loupežích a lynčování. Druhou světovou válku přečkalo v úkrytu a zmizelo i po nástupu komunismu. V 50. letech bylo nejprve ´uvězněno´ na StB a pak uloženo do sejfu Národní banky. Palladium bylo svědkem bojů za dobro, svobodu a spravedlnost,“ vysvětluje kardinál Dominik Duka.

    Hlavním městem prošlo Paladium také loni v předvečer svátku sv. Václava. Bylo to poprvé od roku 1945, kdy po osvobození putovalo Paladium po pražských kostelech a Pražané mohli děkovat za konec války a ochranu Panny Marie v těžkých dobách nacismu. Také 70 let po válce bude nyní staroboleslavský reliéf přítomen postupně v devíti kostelech zasvěcených národním patronům. Lidé se s ním budou moci setkat a modlit se k Panně Marii, kterou zobrazuje, nejprve v katedrále sv. Víta, další dny také v kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražském Karlíně, v kostele sv. Ludmily na Vinohradech, sv. Václava ve Vršovicích, sv. Vojtěcha v Libni, sv. Prokopa na Žižkově, sv. Anežky České na Spořilově, sv. Jana Nepomuckého v Praze-Košířích a v kostele Panny Marie před Týnem.

    Paladium země České je malý kovový reliéf ze 14. století legendou spjatý se sv. Václavem, kněžnou Ludmilou a sv. Metodějem, reprodukující ikonografický typ Svatovítské madony. Do Staré Boleslavi k jeho uctění putovali v minulosti mnozí čeští panovníci, především český král a římský císař Karel IV., který na víře v Krista a úctě k Matce Boží a svatým mučedníkům budoval duchovní a společenské základy českého státu a celé říše. Reliéf byl 18. srpna 1609 za vlády Rudolfa II. prohlášen ochranným obrazem české země. Největší slávu zažil v 17. a 18. století, kdy o něj pečoval jezuitský řád. Lidé do Staré Boleslavi ovšem putují dodnes. Více o Paladium na www.staraboleslav.com.

 

 

Přehled bohoslužeb v novéně díkůvzdání Paladiu:

5. 5.       17:30     katedrála sv. Víta,

6. 5.       12:00     kostel sv. Cyrila a Metoděje Praha-Karlín,

7. 5.       16:30     kostel sv. Ludmily Praha-Vinohrady,

8. 5.       18:00     kostel sv. Václava Praha-Vršovice,

9. 5.       17:00     kostel sv. Vojtěch Praha-Libeň,

10. 5.     9:30       kostel sv. Prokopa Praha-Žižkov,

11. 5.     18:00     kostel sv. Anežky České Praha-Spořilov,

12. 5.     17:30     kostel sv. Jana Nepomuckého Praha-Košíře,

13. 5.     18:00     kostel Panny Marie před Týnem

 

Brožura k putování Paladia země České Prahou