Pyramidy v Bosně budou přepisovat dějiny pravěku

20.02.2013 15:44

Autor: Mgr. Patrick Ungermann

 

Bosenská obec Vysoko si ještě pamatuje národnostní i náboženské čistky. Nedávno odtud muslimové vyhnali na 70% pravoslavných Srbů. Pravda, rovněž válečný muslimský hřbitov je rozsáhlý. Bohudík začalo být Vysoko známé i z jiných důvodů. Poví nám o nich stavbař Jiří Voňka.

 

Když v roce 1958 stavěl teletníky v Rosnici u Všestar na Královéhradecku, narazil ve výkopu na lidské kostry. Pro nezájem muzea započal s odkrýváním nálezů se skupinou spolupracovníků sám. Narazili na talíře, vázy, špičky do šípů z obsidianu a na půlnáramky, které se používaly jako ochrana paží před pořezáním se těmi šípy. Jiří Voňka si ohmatal iberskou civilizaci a nahlédl do hrobu starého 4 000 let!

 

Předloni v srpnu nahlédl pan Voňka do VM magazínu, dočetl se o něčem neslýchaném a podal si přihlášku k zařazení do archeologické expedice s odůvodněním, že kdysi vykopal hrob starý čtyři tisíciletí.

 

Expedice docestovala do bosenského Vysoka a z letecké perspektivy na vlastní oči spatřila ohromnou pyramidu s náběhovým platem, na jejímž zalesněném vrcholku si středověký velmož postavil hrad. Vedle největší pyramidy v Evropě se tyčí druhá. Její náběhové plato má velikost fotbalového hřiště. A ohromný půloblouk za pyramidami je také stavba – dílo lidských rukou.

 

Pod pyramidami si razí cestu řeka Bosna. K ní dojelo 50 archeologů z celého světa. Po týdnu jich už bylo 75. Výpravy zjistily, že je špička velké pyramidy z betonových bloků z geopolymerů. Největší blok má rozměry čtyři metry krát metr a půl a mocný je 45 centimetrů. Údolí pyramid má rozlohu 45 kilometrů čtverečních. Nejmohutnější pyramida se šplhá do výšky 220 metrů a její základna má po obvodu 360 metrů. Druhá pyramida je vysoká „jen“ 190 metrů. Co dodat? Obě jsou vyšší než známá Cheopsova pyramida v Egyptě. Všechny vysocké pyramidy (celkem jich je pět) jsou pečlivě rozmístěné tak, aby jejich spojnice tvořily rovnostranný trojúhelník, orientovaný na kosmický sever. Doložitelné stáří nálezu je až 35 000 let! Beton tady použitý je nejen nejstarší na světě, ale i nejkvalitnější. Betonové bloky jsou těžké 20 tun. V osmdesátimetrové hloubce se rovněž vyskytuje betonový blok z geopolymerního cementu. Několik metrů silný betonový obklad pyramid je naprosto nenasákavý. Pokusně ho šest hodin vrtal muž sbíječkou, aby vyhloubil sotva dvoumilimetrový důlek.

 

Ze spár v pyramidách notně fouká, nitro je tedy mistrně provzdušněné (vzduchotechnika). Podzemí pyramid nabízí desítky kilometrů chodeb, kde je třeba obejít několikatunové keramické sochy a s úžasem objevíte zatím nerozluštěné, zřejmě nejstarší runové písmo na světě. Obsahuje jasně rozlišitelných 25 písmen. Z 55% se runy shodují s těmi z francouzského Gloselu a shodují se i se základy starověkých maďarských run. Kromě písma na kamenech lze objevovat do kamenů vysekané kadluby pro odlévání bronzových nástrojů. Největší pyramidu pojmenovali vědci pro snazší orientaci Pyramidou slunce. Na jejím vrcholu o ploše čtyř metrů bylo naměřeno elektromagnetické záření. Paprsek elektromagnetických vln je odtud vysílán do vesmíru. Jinde na pyramidě však jeho hodnoty zůstaly nezměřitelné. Podzemní tunely odbočují z hlavních tras po desítkách vlevo i vpravo. Tunely záměrně zaslepila civilizace před 7 000 lety. V tunelech bývá na 30 centimetrů vody. I tak je dobře viditelný hluboký žlábek s vyvýšenou dlažbou po krajnicích. Nějak se těmi tunely jezdilo. Galerie, do níž řada tunelů ústí, má plochu 50 metrů čtverečních a klene se do výšky čtyř metrů. Ledasjaké tunely, dlabané do slepence, jsou starší než 14 000 let! Pravděpodobně jedna (starší) civilizace tunely hloubila a jiná (mladší) je zaslepovala. Před vstupem do pyramid bylo naměřeno až 2 000 záporných iontů na centimetr krychlový. V okolí keramického monolitu v podzemí se, nicméně, napočítalo na 43 000 iontů na centimetr krychlový! Je to nejzdravější místo na světě. Tady bakterie nepřežijí. Sedmitunový keramický monolit spočívá na 15 centimetrů vysokém základu. Z monolitu lze přečíst plastickou mapu všech zdejších pyramid. V jamce monolitu tkví dřevo staré 36 000 let. Celých 22 metrů pod tímto blokem proudí řeka. Z ní se sem přenáší vlnění, které rozechvívá dřevěný předmět. Ten se zahřívá a vysílá elektromagnetické záření.

 

Na sondách pyramid se začalo pracovat v roce 2006. Zjistilo se, že sklon pyramid je 45 stupňů. Jakost betonových bloků je výjimečná, jejich stavitelé věděli o pojící schopnosti jílu a zvyšovali ji jeho zahřátím a zchladnutím. Takový materiál vydrží teploty do tisíce stupňů Celsia. Znali také hydratační vápno, promíchali je s jílem a s pískem. Betonovali i po třech vrstvách nad sebou. Energie, kterou pyramida vyzařuje, má hodnotu až 400 000 voltů. Na jedné z pyramid leží terasové dlažby staré 10 000 let. Je to protismyková dlažba se sklonem osmi stupňů. Po osmi až deseti metrech následuje schůdek. V roce 2010 sem přijíždí 500 archeologů.

 

Ví se, že v Bosně mají největší obelisk na Balkáně. Zdobí jej květina s jedenácti lístky. Snad je to 11 civilizací, které se už prošly po Zemi. A kvůli nim se z Bosny, kterou stále ještě vnímáme jako zemi nikoho, může snadno stát nástupiště se strojem času pro hodně daleké výlety.

 Při úpatí jedné z bosenských pyramid