Rok sokolské architektury

19.02.2015 18:21

Bez jakékoliv nadsázky lze říct, že se jedná o světový unikát – snad žádná organizace na světě nevytvořila tak rozsáhlou síť sportovních zařízení, využívaných i ke společenskému a kulturnímu dění, jako Československá, resp. Česká obec sokolská. Tělocvičné jednoty Sokol vybudovaly, za finančního i pracovního přispění svých členů, tisícovky sokoloven po celé zemi. Na jejich vzniku se podíleli i významní architekti, jakými byli například Ignác Ullmann, František Krásný, Alois Dryák, Karel Hugo Kepka, Miloslav Kopřiva a mnozí další.

Mezi sokolovnami jsou zastoupeny snad všechny styly druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století – novorenesanční, novoklasicismus, secesní, kubistický, funkcionalistický, klasicismus, folklorismus... Mnohé sokolovny jsou také památkově chráněné. Jméno architekta Františka Krásného je také spojováno se stavbou Tyršova domu v Praze, od jehož otevření uplyne letos v květnu 90 let. Toto výročí inspirovalo vzdělavatelský odbor ČOS vyhlásit letošek Rokem sokolské architektury.

V rámci Roku sokolské architektury se bude letos konat řada akcí. K nejvýznamnějším patří oslavy 90. výročí otevření Tyršova domu ve dnech 18.–24. května, které jsou součástí projektu SokolGym 2015. Koncem léta, 11. září, se uskuteční Noc sokoloven, plánuje se uspořádat v Praze a Brně přednášku prof. Rostislava Šváchy o vývoji sokolské architektury, mobilní výstava a dalších akce.

Sokol Brno I při této příležitosti mimo jiné zveřejnil spot k Roku sokolské architektury – naleznete jej na adrese:

https://www.youtube.com/watch?v=fdMTcVZ1yno

e-sokol-2-str_3-Rok architektury-TD-Netopil_2.jpg

Tyršův dům v kresbě akademického malíře Zdeňka Netopila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Převzato ze stránek: https://www.sokol.eu/rok_sokolske-architektury