Rosu dejte, nebesa, shůry

12.12.2015 17:29

Po roce k nám opět zavítala doba adventní, s níž je spojena i tradice rorátů, ranních votivních mší sloužených ke cti Panně Marii. Tradice staročeských rorátů, jež nemá v Evropě obdoby, byla započata v době vlády římského císaře a českého krále Karla IV.

Název „roráty“ pochází z introitu čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte, nebesa, shůry) a tradici ranních adventních mší zavedl císař Karla IV., jehož sedmisté výročí narození si budeme na jaře připomínat. I pro tuto unikátnost jsou pro nás roráty důležité.

Staročeské roráty se přes značný úpadek, jež se podepsal i na jejich současné podobě, dochovaly až do dnešních dní. Navíc hrály významnou roli při formování novodobého českého jazyka a podle některých odborníků jim přímo vděčíme za to, že se naše řeč uchovala.

Zapomenuté roráty. České adventní zpěvy nemají v evropské kultuře obdobu:

 

 


 

Přestože původní roráty byly v 16. století pozměněny a vzhledem k historickým souvislostem (rušení literátských bratrstev v době josefinských reforem) bylo jejich šíření značně omezeno, což platí i pro současnost, neměli bychom na tuto jedinečnou a nesmírně obohacující křesťanskou tradici zapomínat.

I v současnosti existují soubory, které se snaží staročeské adventní roráty připomínat. Za všechny lze uvést soubor s příznačným názvem Ritornello, který se snaží o popularizaci barokních rorátů. Ukázka tvorby: ZDE.

Dodatek: V Brně lze navštívit rorátní mše svaté v době adventní každé úterý v 5:30 v kostele sv. Michala v Brně, kde zazní latinské chorální zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy.

Adventní intriot Rorate caeli:

Rorate caeli desuper et nubes pluant justum,
aperiatur terra et germinet Salvatorem.

Caeli enarrant gloriam Dei
et opera manuum ejus annuntiat firmamentum.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunque semper
et in saecula saeculorum, amen.

Česky:
Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte Spravedlivého.
Otevři se, země a vypuč Spasitele.

Nebesa vypravují slávu Boží
a dílo rukou jeho zvěstuje obloha.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky
a na věky věků. Amen.

roraty

 

 

 

Článek převzat ze stránek Červenobili.cz: Červenobílí jsou vlasteneckým studentským spolkem působícím především v Brně a na Moravě. Děkujeme!