Rozsudek smrti nad Kramářem, Rašínem, Červinkou a Zamazalem potvrzen

23.11.2014 19:48

Pův. tel. – Z Vídně dne 20. Listopadu.
Nejvyšší zeměbranecký soud zamítl svým rozsudkem, vyneseným dnešního dne, zmateční stížnost dra Kramáře, dra Rašína, taj. Červinky a J. Zamazala, podanou proti rozsudku zeměbraneckého soudu vídeňského, kterým jmenovaní byli dne 3. Června t.r. odsouzeni k trestu smrti, a to dr. Kramář a dr. Rašín pro zločin velezrady a zločin proti válečné moci státu, taj. Červinka a Zamazal pro zločin vyzvědačství. Zamítnutím zmateční stížnosti nabyl rozsudek první instance moci práva a není proti němu přípustno další odvolání.
Zdroj: Večer ze dne 20. Listopadu 1916