Schwarzenberg si dovoluje soudit Beneše, sám se ale kamarádí se skutečnými válečnými zločinci a teroristy

21.01.2013 10:40

Autor: Mgr Patrick Ungermann

 

Čím si kníže znepřátelil šlechtice?

Na adresu dekretů prezidenta Beneše, které našim prarodičům umožnily cestou práva vystěhovat z Československa ty sudetské Němce, kteří volbou SDP a sympatiemi k Hitlerově Třetí říši pomohli připravit demokratické Československo o čtvrtinu území se vším všudy, kandidát na úřad prezidenta republiky Karel Schwarzenberg prohlásil: "Já jsem vždy říkal, a na tom trvám, že to, co jsme v roce 1945 spáchali, by dnes bylo odsouzeno jako hrubé porušení lidských práv. Asi by se tehdejší vláda včetně prezidenta Edvarda Beneše ocitla v Haagu." Druhý, češtější, prezidentský kandidát, Miloš Zeman, naopak o dekretech soudí: „Tyto zákony stále zůstávají nedílnou součástí českého právního prostředí.“

Odpověď západního souseda na sebe nenechala dlouho čekat. Vyjádření Karla Schwarzenberga o tom, že poválečný odsun Němců z Československa byl z dnešního pohledu porušením lidských práv a že někdejší prezident Edvard Beneš by se za to ocitl před mezinárodní trestní spravedlností v Haagu, vyzdvihl německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Doplním, že odsun kolaborujících sudetských Němců z poválečného Československa plně odsouhlasily vítězné mocnosti, takzvaní spojenci. Bez jejich přitakání by nebylo možné jej provést! Koho z Velké Británie, Francie, Spojených států amerických a Ruska (nástupnického státu za Svaz sovětských socialistických republik) by prezidentský kandidát, mylně považovaný za pravicového, uvrhl do Flander na lavici obžalovaných, to už nedořekl. Kdyby byl Schwarzenberg moudřejší, alespoň by rozlišil mezi většinovým řádným odsunem s pochvalou Červeného kříže, a mezi excesy divokého vyhánění, zabíjení a plenění. Jak říkám, kdyby byl moudřejší…

Členové občanského sdružení Přátelé Srbů na Kosovu svého času v jedné hospůdce pořídili s Karlem Schrarzenbergem rozhovor, z něhož vybírám dvě věty, ty ovšem hovoří za vše. Tazatel: „Takže vy jste před demokratickým Srbskem dali přednost narkomafii a zločincům, kteří dnes ovládají kosovsko-albánskou společnost?"

V této věci jim kníže pravil: „Částečně ano. Mně nemusíte o lidech z UČK mnoho vyprávět."

Krátce a jednoduše se usvědčil přinejmenším z politické podpory mnohočetných válečných zločinců. Má takový člověk co zapřádat hovor o deportacích zesnulých vlád do Nizozemí k soudu? Inu, lajdácky četl v Bibli, neb tam se píše, že hledat třísku v oku bližních a trám ve vlastním neuvidět je veliká chyba.

 

Ty pán, já pán. Kdo je jaký?

Schwarzenbergové jsou v několika zemích vedení jako starobylý šlechtický rod. Já se dnes sice jmenuji Ungermann, to je ale v podstatě pseudonym, udělený pruským králem šlechticům, kteří se k jeho dvoru uchýlili před Velkou francouzskou revolucí. Ta bohatým s modrou krví, jak známo, brala životy. Tatík je původu francouzsko-německého, maminku mám českou. Praděda mi u Zborova bojoval za Československo, děda ve Svobodově Armádním sboru za totéž. Otec musel sloužit u Pomocných technických praporů, Černí baroni jim říkáme. Já přišel do života v české vlasti, dala mi školy, zdravotní péči, práci i ženu. S rozvracením republiky u mne nepochodíte. Má modrá krev je jasně červená. Má lidi ráda, ale umí se i ohradit!

 

Kdo má z úspěchu předsedy TOP 09 největší radost?