Slezský den v Praze

06.11.2014 19:11

Společnost přátel Lužice

zve širokou veřejnost na

 Slezský den v Praze

původní slovanské obyvatelstvo v dějinách i současnosti Slezska, slezská nářečí a slezština, slezské hnutí

Slezsko bylo zhruba v 5. a 6. století osídleno slovanskými kmeny. V důsledku německé kolonizace organizované místními piastovskými knížaty se však od 13. století především ve městech prosazovala němčina. Ve 13.-14. století byla jednotlivá slezská knížectví postupně připojována ke Koruně české. Teprve po válkách o dědictví rakouské připadla roku 1742 většina slezského území Prusku. Tím byla umocněna probíhající germanizace zvláště Dolního Slezska, kde tamní slovanské nářečí zcela zaniklo koncem 19. století. V části Horního Slezska se původní slovanský jazyk uchoval až do dnešní doby.

Koná se 8. listopadu 2014 v Lužickém semináři a Baráčnické rychtě v Praze na Malé Straně.

Záštitu převzali sociolog prof. PhDr. Jan Keller, CSc., europoslanec, a ing. Jaromír Kohlíček, CSc., zastupitel města Teplic a bývalý europoslanec.

Akci podpořili Magistrát hlavního města Prahy, společnost nuabi, s.r.o. a další dárci.

 
 
slezsky den 9.11.2014
 
 
slezsky den 9.11.2014