Smrt kmotřička

25.06.2014 18:59

    Národní muzeum připravilo pro své návštěvníky na sezonu 2014/2015 výstavní cyklus s názvem Smrt, který poukazuje na smrtelnost jako základní rozměr života každého z nás.

    Tento cyklus zahájila 18. června, tedy deset dní před stoletým výročím atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este, výstava Smrt kmotřička, zaměřená na umělecké ztvárnění smrti – jednoho z nejsilnějších a nadčasových inspiračních zdrojů v hudbě, literatuře, dramatu, filmu či ve výtvarném umění. Prostřednictvím uměleckých děl vzniklých na území Čech a Moravy v průběhu uplynulého tisíciletí může návštěvník vnímat také obecně kulturní aspekty smrti a jejich proměny.

    Mezi vystavenými vzácnými exponáty vynikají barokní tisky, unikátní kresby Josefa Čapka z koncentračního tábora, autografy Dvořákova Requiem a Sukovy symfonie Asrael nebo legendami opředený náhrobek Svatá holčička. Součástí výstavy jsou také originální díla známých umělců Olbrama Zoubka, Vladimíra Franze nebo Karla Stádníka.

    K vidění jsou i památky lidové slovesnosti, iluminace na téma tance smrti z období renesance, barokní kancionály, unikátní kresby umělců, kteří prošli koncentračními tábory, ale i exponáty ze současnosti.

    Název Smrt kmotřička odkazuje k lidovým písním a pohádkám. S postavou Smrti se návštěvníci mohou setkat prostřednictvím předmětů a hudebních ukázek z opery Smrt kmotřička od Rudolfa Karla. Připomenou si také všeobecně známá díla jako je Erbenova Kytice, kterou poznají v různých formách, například i v podobě komiksu.

 

Smrt kmotřička

18.6.2014-23.2.2015
výstava zaměřená na umělecké ztvárnění smrti

Prostor: České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1

 

Další informace naleznete na stánkách NÁRODNÍHO MUZEA.