Souboj velmocí o Ukrajinu pohledem středoevropana

05.03.2014 13:15

Autor: Patrick Ungermann

 

Když v září 1938 jednaly západní velmoci Velká Británie a Francie se skutečnou velmocí – s Německem o Československu, rozhodly se podepsat oloupení demokratického Československa o čtvrtinu území. Darovaly něco, co nebylo jejich a staly se spoluloupežníky. Přes nesmírně obtížnou druhou světovou válku se Britové dlouho bránili požadavku exilového prezidenta Edvarda Beneše, aby se poválečné Československo obnovilo v předmnichovských hranicích. 

Když v březnu 1999 napadly členské země vojenského spolku NATO svrchovanou Jugoslávii za účelem podpořit boj kosovsko-albánských teroristů za odtržení Kosova a Metohie od srbského státu, média u nás rozhodně nerozvíjela myšlenku, že přepadnout zemi, která čelí zničujícím bojůvkám, je agrese nejvyššího stupně.

 

Když současná Ruská federace odtrhla území Krymského poloostrova od zbytku Ukrajiny, aby pod dojmem z ukrajinských nepokojů ukončila 60 let Ukrajiny na Krymu, pohoršují se evropsko-unijní představitelé moci a média nad opovážlivou agresí na Ukrajině a varují před nerovnováhou sil ve východní Evropě.

 

Co nerovnováhu sil na východě Evropy způsobilo? Nejdřív rozpad Sovětského svazu. Země střední a jižní Evropy, které dostaly možnost se osamostatnit, dílem svou svrchovanost věnovaly Evropské unii, a dílem se staly čekately na Evropskou unii. Evropská unie investuje nemalé úsilí do podniku rozšiřovat se kamkoliv, a to i k ruským hranicím. Tím ale narušila rovnováhu sil v Evropě. Pokud mezi velmocemi stojí dobře hospodařící svrchované státy (tuto úlohu by nejlépe zaštítily středoevropské i jihoevropské země), velmoci na sebe nedosáhnou. Tahanice o Ukrajinu je soubojem velmocí. Mocenské struktury Západu věnovaly péči podněcování ukrajinských nesourodých demonstrantů k občanské neposlušnosti. Logicky je řada na Ruské federaci. Ta bude věnovat péči podněcování Rusů na Ukrajině k podpoře proruských záměrů.

 

Ukrajinci, kteří se ženou do Unie, asi opravdu netuší, do čeho jdou. Možná nehledají otázky a odpovědi na téma boje o nové trhy. Na druhou stranu rychle našli odpověď ve vztahu k Rusku. Nesou nesnadný osud těch, kdo mají zkušenost pouze s jednou stranou sporu o jejich území. Kdyby měl evropský světadíl nezávislé srdce v pásmu středo a jihoevropských svrchovaných republik, pravděpodobně by na Ukrajině dnes nebylo tak zle. Na druhou stranu v okamžiku, kdy se Rusko a Evropská unie dotknou svými hranicemi, se zřejmě otevře shluk příležitostí k horkému, vleklému a velkému sporu. Při té příležitosti bych byl nerad v kůži evropského Unijce nebo Rusa.