Speciální Vánoční nadílka

21.11.2015 20:45

Slovanský kulturní institut Vám letos nabízí Vánoční slevu na knihy ze svého nakladatelství. Objednávejte na e-mailu: slovansky.institu@email.cz - distribuce do dvou dnů od objednání, poštovné 70 Kč (při nákupu nad 500 Kč je poštovné ZDARMA)

Naše vlast - naše dědictví

Autor: Patrick Ungermann

ISBN 978-80-904915-0-2 (1.vyd)

ISBN 978-80-904915-2-6 (2. vyd)

Předmluva: Radim Panenka

Doslov: Jan Hübsch

pevná vazba, 163 stran

duben, 2011 (1. vyd)

listopad, 2013 (2. vyd)

Cena: 150 Kč

Nová cena: 99 Kč

Anotace: Základem knihy je osm přednášek z dějin našeho lidu, které autor přednesl ve Státní vědecké knihovně v Hradci králové. Historie českého národa a českých zemí je podána v osmi kapitolách. Ty se rovnají sedmi klíčovým bodům od příchodu prvních Slovanů a od Sámova kmenového svazu, přes rozkvět Velké Moravy, ke svatým Čechám císaře a vizionáře Karla IV.. Další zastavení nabízí pohled na život a dílo Mistra Jana Husa, na střety husitských válek, a následuje vcítění se do barokního šerosvitu po prohrané bělohorské řeži. Vyprávěcí forma nás zavede k téměř neuvěřitelným obzorům národního obrození a dovede nás v poslední kapitole knihy do našich dnů.

 

S plamenem kolektivizace v zádech
   - padesátá léta ve Velké Vsi na Broumovsku
 

Autor: Jindřich Žák

ISBN 978-80-904915-4-0

1. vyd., pevná vazba, 110 stran + 22 stran barevných příloh

listopad, 2013

Cena: 150 Kč

Nová cena: 99 Kč

 

Anotace: Odborná práce mladého regionálního historika, která se na příběhu několika vybraných rodin snaží rozkrýt pozitivní i negativní kontexty poválečných dějin východočeské příhraniční obce Velká Ves někdejšího okresu Broumov. Práce se zabývá poválečným patnáctiletím, kdy se v pohraničních okresech Československa udály tři významné události, které se navzájem prolínají. Příchod národních správců a osídlování, odsun sudetských Němců a kolektivizace. Autor přináší čtenářům text, jenž je v České republice prvním příspěvkem mapujícím tuto dobu v daném okrese. V práci byly použity i vzpomínky pamětníků, které jsou vhodně interpretovány s dobovými archivními prameny a odbornou literaturou. Díky autorovu citlivému přístupu k tématu se práce stala čitelnou a snadno pochopitelnou i pro mladší generaci, které může být vhodnou pomůckou při rozšiřování jejich obzorů a studiu.


 

Petískovy pohádky

Autor: Patrick Ungermann

ISBN 978-80-904915-3-3

Ilustrace: Jaroslav Svoboda

1. vyd., pevná vazba, 221 stran, 37 barevných a 13 černobílých ilustrací

listopad, 2013

Cena: 130 Kč

Nová cena: 99 Kč

 

 

Anotace: Petískovy pohádky jsou rozdělené do čtyř truhliček (oddílů). První truhlička nabízí pohádky klasického ražení s princi, princeznami a draky. Poctiví chuďasové se domohou štěstí i bohatství, panská pýcha se nevyplácí a všechno dobře dopadne tak, jak to od pohádek čekáme. Druhá truhlička, to jsou bajky se zvířátky v lidských úlohách. Třetí truhlička předkládá pohádky duchovního vyznění. Hranici života a smrti je možné překročit tam i zpět, aby došlo k nápravě. Duchovní bytosti se potkají s lidskými příběhy a Pán Bůh je docela blízko nad hlavami. Poslední čtvrtá truhlička má za hlavního hrdinu hošíka, kterému zázraky a představivost pomohou vyznat se ve světě dospělých.

 

Květy nářku

Autor: Jan Hübsch

ISBN 978-80-904915-5-7

fotografie: Naďa Štálová

1. vyd., brožovaná vazba, 98 stran, černobílé fotografie, formát A6

Cena: 60 Kč

 + snížené poštovné 50 Kč - platí při objednání pouze jednoho kusu

 

Nová cena: 59 Kč

 


Anotace: Slovanský kulturní institut vydal v edici Poesie zajímavou knižní publikaci, básnickou sbírku „Květy nářku“ z dílny Jana Hübsche.

Prvotina lyrické a kratší lyrickoepické poezie nabízí k prozkoumání nejen autorovo překvapivě mnohovýznamové i šokující nitro, ale i vhled do našich poměrů, kterým říkáme ovzduší společnosti. A právě nestandardně nesouhlasné rozkrytí globalizace, čili poměrů, které proti sobě už zase postavily skupiny mladých citlivých inteligentních lidí, zaplňuje ve sbírce ústřední prostor. K němu se zleva i zprava přimykají introspekce zalidněné průvodem kostlivců ve skříni i touhou po budoucím vyústění jedinečného života v něco krásné, zralé a žádané. Více ZDE