Tisková zpráva - Dny slovanské kultury

24.05.2016 20:09

Tisková zpráva

Zástupci Slovanského kulturního institutu z.s. se ve dnech 20. a 21. května, jako jediní oficiální zástupci z východních Čech, účastnili Dnů slovanské kultury, které se konaly na Velehradě a v Uherském Hradišti. Delegaci Slovanského kulturního institutu na této akci vedl Mgr. Jindřich Žák – sekretář SKI. Celá akce se konala pod záštitou významných osobností. Svou záštitu poskytli především prezident ČR Miloš Zeman, velvyslanec Slovinské republiky v ČR Leon Marc, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss, předseda Senátu parlamentu Milan Štěch, předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu Jan Hamáček, předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka, ministr kultury Daniel Herman a mnoho dalších.

Mgr. Jindřich Žák byl hostem na slavnostním zahájení, které se konalo od 18. hodiny v kině Hvězda v Uherském Hradišti. Zde krátce pozdravil všechny přítomné a navzájem se seznámil a pohovořil z dalšími významnými hosty – panem Leonem Marcem, Ing. Ladislavem Kryštofem členem rady zlínského kraje, panem Rafaelem Novokmetem předsedou mezinárodní Slovanské Unie, Ing. Martinou Janochovou z Cyrilometodějské stezky a dalšími. Po slavnostním zahájení se Mgr. Žák účastnil koncertu dívčího pěveckého sboru z Ljutomeru, který se uskutečnil v uherskohradišťských Smetanových sadech. Poté, co společně s velvyslancem Slovinské republiky shlédl koncert, se přesunul do Slováckého muzea, kde využil pozvání místních zaměstnanců, aby si prohlédl stálé expozice a výstavy.

V sobotu 21. května Slovanský kulturní institutu vypravil na Velehrad vlastní autobus s dvaceti zástupci Slovanského kulturního institutu a KČT ze Slatiňan. Všichni zástupci se účastnili slavnostní vernisáže výstavy, která se věnovala bitvě na Soči. Tato vernisáž se uskutečnila ve Stojanově gymnáziu na Velehradě. Po vernisáži byl Mgr. Jindřich Žák pozván na slavnostní oběd za přítomnosti všech výše jmenovaných významných hostů. Všichni zástupci se také účastnili prohlídky slavnostních a památkových prostor gymnázia, jejíž komentáře se chopil sám ředitel gymnázia Mgr. Michal Hegr.

V odpoledních hodinách se všichni hosté přesunuli do archeoskanzenu Modrá, kde společně ve 14:00 zasadili odnož vinné révy, která byla odebrána z nejstaršího keře vinné révy na světě. Mateřský keř nově zasazené odnože je starý více jak 400 let a tím si právem zasloužil i zápis do Guinessovy knihy rekordů. Mgr. Jindřich Žák při tomto aktu pronesl větu „Ať roste a vzkvétá! Ať dává hrozny, ze kterých bude pěkné víno“. Zasazení a pomyslného přidání hlíny k odnoži se účastnil předseda mezinárodní Slovanské Unie - Rafael Novokmet, předseda Slovanské Unie z ČR Vojtěch Merunka, velvyslanec Slovinské republiky pan Marc, zástupce Matice Čech, Moravy a Slezska, starosta Velehradu a další. V pozdně odpoledním bloku se zástupci Slovanského kulturního institutu účastnili přednáškového cyklu v aule hotelu Skanzen.

Tímto bychom chtěli poděkovat pořadatelům dnů Slovanské kultury, které byly věnovány Slovensku a Slovinsku, a popřát jim mnoho úspěchů při plánování dalšího ročníku. Díky patří i všem účastníkům.

Slavnostní zahajovací večer - v pravo předseda Slovanské unie pan Vojtěch Merunka.

 

Předávání dekretu o pravosti odnože vinné révy.

Mgr. Jindřich Žák a velvyslanec Slovinské republiky pan Leon Marc.

 

Sekretariát Slovanského kulturního institutu z. s.

V Hradci Králové dne 24. kvěna 2016