Ukliďme Česko aneb LČR likvidují černé skládky

18.04.2016 07:12

  Tento víkend probíhala po celé naší republice akce s názvem UKLIĎME ČESKO. Již několikátý ročník této akce si klade za cíl zlikvidovat nejen černé skládky, ale i drobný nepořádek, které se nachází v naší krajině. K podpoře této akce se přidává i Slovanský kulturní institut, který tuto práci vykonává prakticky celoročně a to díky turistům, lesníkům, myslivcům a ostatním v našich řadách, kteří mají rádi přírodu a nejsou líni se při každé své procházce lesem, loukou či polem ohnout a drobné smetí vždy sebrat do připraveného pytlíku. I drobnými střípky pomáháte/me !!!! Za celou naší českou společnost děkujeme všem, kteří se zapojili do této akce a věříme, že akce bude mít v příštích letech stále větší a větší ohlas. Velké díky jistě patří pořadatelům. Zde přikládáme příklad "boje s větrnými mlýny", který celoročně svádí Lesy České republiky s.p.

 

"Pneumatiky, suť, starý nábytek, televizory, kufry, kola, plastové lahve, střešní krytina, sedačky a jiné části automobilů, nebezpečné odpady, jako je například zdravotnický materiál, nacházejí lesníci ve svých revírech. Nepovolených černých skládek odhalí ve státních lesích stovky ročně. Pachatel je obvykle neznámý. Loni vydaly Lesy ČR za odklízení odpadů téměř 3,3 miliony korun."

 

Lesy České republiky spravují bezmála polovinu lesů v zemi, tedy 1,2 miliony hektarů.

Za posledních pět let vydal podnik na odklízení nepovolených skládek 9,3 miliony korun, loni to byly bezmála 3,3 miliony korun. „Problém řešíme každoročně, a to i přesto, že jsou dnes ve většině měst i obcí sběrné dvory, kam je možné nepotřebné věci zdarma odvézt,“ řekl výrobně-technický ředitel Lesů ČR Václav Lidický. Vytvoření tak zvané černé skládky je přestupkem proti lesnímu zákonu i zákonu o odpadech. Každého, kdo si plete les s kontejnerem, čeká policejní šetření a pokuta. Najít původce skládky však není v praxi snadné. Vlastník lesa by měl černou skládku vždy oznámit Policii ČR.

Skladka 1   Skladka 2    

Jednotlivce, kteří se zbavují odpadu mimo vyhrazená místa, může pokutovat i obecní úřad, na jehož katastrálním území se skládka nachází, a to až sto tisíci korunami. „Pokud se zjistí původce odpadu, dostane pokutu a skládku odstraní na jeho náklady specializovaná firma. V případě, že původce skládky neznáme, dohodneme se na odklízení odpadu s obcí a podle finančních možností a rozsahu skládky odpad uklidí naši sezónní zaměstnanci,“ pokračoval Václav Lidický.

V loňském roce tak lesy uklízeli od dubna do října najatí zaměstnanci bez odborného lesnického vzdělání. Podnik je oslovil prostřednictvím úřadů práce. „Práci tak loni získalo 170 nezaměstnaných, letos chceme sociální program zopakovat a nabídnout místo 283 lidem,“ dodal ředitel Lidický.

Do budoucna lze zabránit vzniku černých skládek šířením informací prostřednictvím médií, své místo má i environmentální výchova, ale nejdůležitější je příklad. Osobní zodpovědnost za stav životního prostředí se tak stane samozřejmostí, jak je tomu například v zemích na severu Evropy.

Statistické údaje k 1. 3. 2016 – nepovolené skládky v lesích

rok

počet

rozloha (ha)

náklady LČR na likvidaci (Kč)

2011

850

13

2 500 000

2012

635

10

2 600 000

2013

725

12

1 800 000

2014

718

33

996 308

2015

859

29,4

3 294 743

Mgr. Eva Jouklová, tisková mluvčí Lesů ČR, s. p.