Naše vánoční přání

22.12.2014 19:09

Vážené dámy, Vážení pánové,

 

    Oslovujeme Vás v tuto klidnou vánoční dobu, abychom Vám z hlouby našeho srdce poděkovali za Vaší přízeň, již jste nám v uplynulém roce 2014 věnovali. Dále Vám děkujeme za Vaší pomoc a podporu, kterou jste Slovanskému kulturnímu institutu poskytli a věříme, že naše dobré vztahy budou pokračovat i v roce následujícím.

    Slovanský kulturní institut za tento rok vykonal mnoho práce. A jak jistě dobře víte, tak všichni naši členové tuto práci vykonávají bez nároku na jakýkoliv honorář. Jenom v tomto roce jsme uspořádali 22 přednášek pro veřejnost (přednášeli jsme ve Slatiňanech, v Rychnově nad Kněžnou na Hotelu Studánka, v Městském muzeu v Žamberku a ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové), dále jsme uspořádali pět Vlastivědných výletů (Rychnov nad Kněžnou, Králíky, Broumov, Ratibořice a Olomouc) a velkým úspěchem jistě je i zapojení našich členů do několika vědeckých konferencí. Účastnili jsme se Českomoravského slovanského sjezdu v Praze, psali příspěvky do několika periodik a v neposlední řadě jsme obnovili vydávání čtvrtletníku Slovan, který má stále více a více předplatitelů. Výrazným pokrokem jistě bylo i zprovoznění internetových stránek www.slovansky-institut.cz, na kterých Vás denně informujeme o dění nejen v naší vlasti, ale i v celém slovanském světě. Přinášíme informace o kulturních akcích, zprávy a komentáře k aktuálnímu dění, informace o zvycích a obyčejích ostatních Slovanů atd.

    Do nového roku 2015 jsme jako rozšíření našich aktivit připravili několik zahraničních výletů, vydání nových publikací, dokončení již slibované výstavy o Češích z Volyně a besední večery se zajímavými osobnostmi s ještě zajímavější minulostí.

    Slovanský kulturní institut nezahálí a snaží se ze všech sil udržet v současném přebyrokratizovaném světě, který nikterak nepřeje spolkovému životu. Naše velká aktivita nás stojí nejen nemalé úsilí, ale i nemalé finanční prostředky. Veškeré prostředky, které získáme z dobrovolného vstupného, z lektorného nebo z prodeje našich publikací, ihned investujeme do dalších aktivit a zbytek doplácíme každý podle svých možností. A právě proto bychom Vám ještě jednou chtěli poděkovat za Vaší přízeň a neutuchající pomoc.

    Děkujeme!

    Vám i Vašim rodinám, blízkým a spolupracovníkům přejeme bohatého Ježíška a ať Vám nad stromečkem zazáří jen ta jedna jediná prává vánoční hvězda – hvězda betlémská. Přejeme Vám, ať najdete dostatek síly, aby jste odolávali nátlakům hvězd ostatních a aby jste s hrdostí českých Vánoc, vyhnali každého fousatého obtloustlého staříka v huňatém kožichu (ať přijde z východu či západu), který skrze televizní obrazovky, a nejen zde, ničí naše tradice.

    Do Nového roku, pak přejeme mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

 

Váš Slovanský kulturní institut z.s.