Ve znamení tří deklarací… Šlechta v letech nacistického ohrožení československého státu

09.10.2014 19:42

Výstavní projekt, jehož autory jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra, přibližuje postoje a postavení šlechty v Československu v kontextu mnichovských událostí roku 1938 a následně okupace českých zemí nacistickým Německem. Hlavní pozornost je věnována představitelům šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky související s kolaborací šlechty na jedné straně a jejím zapojením do protinacistického odboje a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.  

Součástí výstavy je i audiovizuální část tvořená přibližně půlhodinovým videodokumentem, který vznikl ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a občanského sdružení Post Bellum. Návštěvníkům se tak dostane možnost zaposlouchat se do vyprávění potomků protagonistů deklarací z konce třicátých let (Theobalda Czernina, Jaroslava Lobkowicze, Františka Kinského a Karla Schwarzenberga) a seznámit se s osudy jejich rodin během bouřlivého dvacátého století.

Výstava bude ke zhlédnutí v přízemí Novoměstské radnice v prostoru historického Mázhauzu (vstup z nádvoří NR) ve dnech 7. 10. – 26. 10. 2014 (denně od 10 do 18 hodin, vstup zdarma). Slavnostní zahájení se uskutečnilo 6. 10. v 17 hodin.

Výstavu pořádá Ústav pro studium totalitních režimů při příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září 1939. Hlavními partnery a podporovateli akce jsou Městská část Praha 2, Novoměstská radnice, Post Bellum a Karel Schwarzenberg, který zároveň společně s Tomášem Hudečkem, primátorem hl. m. Prahy, převzal nad výstavou záštitu.