VELIKONOČNÍ DOBA

28.03.2016 21:10

Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého, jakožto jeden sváteční den, jako "velký den Páně".

Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale vždycky je připraven osvítit toho, kdo po něm touží... Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje. (podle sv. Atanáše)

Nebojte se!
Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo,
z něhož by člověk mohl a musel mít strach.
Nebojte se toho, co jste sami vytvořili,
nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil
a čím je den ode dne více ohrožován!
A konečně, nebojte se sami sebe!
Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl
apoštolům a ženám: "Nebojte se!".
Tato slova potřebujeme
na sklonku druhého tisíciletí možná více,
než kdy jindy.
(Jan Pavel II.)


Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním.
Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu.
(Joachim kardinál Meisner)

 

 

Všichni ze Slovanského kulturního institutu Vám přejem krásné Velikonoce

prožité v kruhu rodiny a přátel!