Velký pátek opět státním svátkem

25.03.2016 21:05
Česká republika si letos v pátek 25. března poprvé ve své historii připomene ukřižování Ježíše Krista formou státního svátku. Změnu dosavadní praxe odhlasovali poslanci a senátoři, následně ji podepsal prezident republiky.

Velký pátek je dnem, kdy si věřící připomínají Kristovu oběť na kříži. Je to součást Velikonoc, nejvýznamnějších křesťanských oslav církevního roku; věřící v tento den drží půst. Spolu s Bílou sobotou a následnou nedělí tvoří tzv. velikonoční triduum a je součástí Svatého týdne začínajícího uplynulou Květnou nedělí.

Na Velký pátek se slaví v kostelech bohoslužba na památku Umučení Páně; z praktických důvodů (monžost účasti pracujících věřících) zpravidla probíhá po západu slunce. V jejím začátku se kněz a jáhni v tichosti ukloní a lehnou si před oltář. Toto gesto vyjadřuje pokoru člověka „pocházejícího ze země“ i zármutek a bolest církve. Během bohoslužby se čtou nebo zpívají pašije (příběh utrpení Ježíše Krista až do jeho smrti na kříži) a modlí se slavnostní prosby za celý svět, neboť Kristus zemřel za všechny lidi. Věřící také uctívají kříž, poklonou či jeho políbením.

Velký pátek jako den pracovního klidu je uznáván v přibližně 40 zemích světa; mj. v Austrálii, Brazílii, Kanadě, Německu, Spojeném království Velké Británie a Severního Irska či na Slovenskou.

Generální sekretář ČBK Tomáš Holub se k této novince vyjádřil následovně: „Jsem rád, že bude Velký pátek volným dnem i u nás, protože už jen to, že lidé v České republice zaregistrují nějaké volno, které je vázáno na poselství křesťanství, je prvním krůčkem vpřed. Třeba se zase o maličko více přiblíží k tomu, že toto volno je možné naplnit nejen odpočinkem a sportem či okopáváním právě se probouzející zahrádky, ale je také příležitostí a možností se přiblížit k tajemství, jež nám dává dar volnosti nejen pro Velký pátek, ale pro celý náš život.“

Velký pátek byl na našem území mezi státními svátky do 50. let dvacátého století, než ho z nich vyřadili komunisté. Návrh zákona obsahující Velký pátek jako svátek schválili poslanci dne 21. října 2015; senátoři 2. prosince a 11. prosince 2015 pak tento zákon podepsal prezident republiky. Jedná se o novelu zákona o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu (č. 245/2000 Sb.); zákon vyšel pod č. 359/2015 Sb.

 

 

 

Podrobněji k významu svátku např. zde: https://goo.gl/pPG7gl.

Mohl by vás zajímat i velikonoční vzkaz gen. sekretáře ČBK: https://www.cirkev.cz/multimedia/160322-velikonocni-zamysleni-tomase-holuba.

 (zdroj: www.vira.cz)

Autor článku: František Jemelka