Vydali jsme novou knihu - KVĚTY NAŘKU

09.06.2015 18:38

    Básnický debut „Květy nářku“ má znaky opravdu dobrých prvotin. Je upřímný, nijak nekalkuluje, neuhýbá. Neleká se ani současných témat, ani jejich zpracování. Váhavost literárních rutinérů ve smyslu – do toho se raději nepouštěj – je téhle sbírce poesie cizí.

    Květ první uvozuje báseň, po jejímž zdolání (a tyto básně se pro svou věrohodnost nelouskají, ani nečtou, ale prostě se zdolávají) se asi zeptáte, jestli není spisovatel temný, depresivní a přízračný. Není. Takhle vám odpoví báseň Zázrak. Je ale nehraně citlivý a všímavý, což odhaluje Deprese, v pořadí třetí báseň. Žádné strnulé tragično a plytký světobol. Prostě a jednoduše „haiku“ zadýchané touhou po klidné mysli v chrámu přírody. Smutek je smutný po právu jako civilizační sklíčenost. Poslední cesta v tomto smyslu varuje před vyprázdněným, až odlidštěným pobytem na Zemi a Smrt jen takové varování prodlouží do důsledného vysvětlení. Strážný anděl nabízí svým způsobem šokující útěchu a Boj nás převádí na půdu vitalismu, kde zápasíme už „jen“ se životem. Vyznění Prvního květu sbírky je rozervané. Cesta ke smrti je umaštěná životními ohavnostmi a strachem. A život se v básních neustále budí s pomyšlením na smrt, která, nebýt rozhovoru dvou lebek, vlastně ani nic jistého nenabídne. Je to introspektivní poesie, zahloubaná do vzrušením se chvějícího těla, odkud vychází.

    A právě v tom okamžiku se na květenství útlé knížky básní ukáže Poupě. V něm se ladí struna angažovaného básnění. Utopie je až defenestrativní pobídkou, abychom se nedali usmýkat „násilností“ této doby. Strofa Pro naše děti přistihuje lásku, co kvete za každého počasí v končinách režimu, který se snaží vstát s hlavou vztyčenou. Kolotoč přikazujícího „musíš“, hřímání papalášských siláků a osamělá vůle k životu v protektorované zemi staví tyto básně do stařeckého světa, který v „Jobově noci“ vyzval k odchodu už František Hrubín. Poupě vidí dál než oficiózní věnce a pugety, a rádo by se odlepilo od scestného směřování. Ve špatně zfušovaných kulisách vnímá prostor, kde se usadila nicota.

    A právě tady na sebe Poupě naloží zodpovědnost za celek. Zvažuje svědomí své kultury a svého lidu. S pocitem kolektivní viny se statečným předkům, kteří uskutečňovali sny, omlouvá za zpackané poměry. Smysl v nesmyslu pokládá za absurdní plýtvání časem, ale i mrhání schopnostmi člověka.

 

    Nabízí se srovnání s prožitky literátů po prohrané revoluci v létě 1848, po prohrané republice na podzim 1938 a zjara 39, po prohrané částečné demokracii v únoru 1948, po prohrané obrodě v srpnu 1968 a po vyhaslé listopadové revoluci z roku 1989. Jenže pozor! Srovnávat Jana Hübsche s literáty vyhaslého Sametu opravdu nemusíme. To už se totiž ocitáme v přítomnosti a autor se sám dobrovolně zařazuje do úzkých řad těch, kdo hodnotí, kdo se vymezují a nabízejí lidem jiné cesty. Novou skutečnost zabydluje novými požadavky druhu: Přemýšlej, jak utnout globální chamtivost, jestli ji vůbec rozpoznáš. Nabízí jak cestu hromadné vzpoury, tak i řešení v podobě postupného produchovnění živých bytostí za přítomnosti bolestivé očisty.

    Posledním oddílem sbírky je Květ druhý. Autor se vrací k niternému světu mladého muže. Vrací se k náhlým zvratům v lásce a k nákladům každodenních břemen pod heslem „stokrát nic umořilo osla“. Ale Jan Hübsch roste, rozvíjí se. Proto Druhý květ předstihl ten první o délku celého jednoho poznání. Básník se snažil hovořit s několika možnými životními cestami. Naléhal, bouřil se, prosil. Dokázal ale nakonec podat pomocnou ruku veliké naději lidstva, že místo umrlčiny a nicoty postává za rohem život pulsující a věčný, a to i v maličkostech, které v sobě často jen tušíme a zapíráme.

    Pisatelovo „amen“ má význam otevřené brány, nikoli pekelných vrat. A tady, logicky, básnická prvotina končí. Totiž až tady stojíme na prahu budoucnosti, nových životních lásek i proher, a teď se uvidí, co bude dál.

 

 

NOVOU KNIHU MŮŽETE OBJEDNÁVAT NA EMAILU 

SLOVANSKY.INSTITUT@EMAIL.CZ

NEBO ZDE - NAKLADATELSTVÍ SKI

 

CENA KNIHY: 60 Kč              
POŠTOVNÉ-snížené: 50 Kč         
 (při objednání jednoho kusu, jinak 70Kč) 
(platba na účet předem, dobírka 100Kč)