Výstava 350 let Biskupství královéhradeckého

03.06.2014 18:34

Biskupství královéhradecké otevírá výstavu k výročí diecéze.

V letošním roce slaví Biskupství královéhradecké 350. výročí svého založení. 10. listopadu 1664 vydal papež Alexandr VII. zakládací bulu biskupství a prvním episkopem ustanovil Matouše Sobka z Bilenberka. K tomuto výročí byla ve výstavní síni biskupské rezidence v úterý 27. května zahájena výstava "350 let Bikupství královérhadeckého - Zapomenuté poklady z církevních sbírek 1664-2014".

Od středy 28. května je výstava zpřístupněna veřejnosti: pondělí až pátek od 9 do 17 hodin.

Jubilejní výstava přiblíží návštěvníkům dějiny královéhradecké diecéze od středověku až po současnost prostřednictvím atraktivních exponátů z církevních sbírek, které ve své většině nebyly dosud veřejnosti prezentovány. Je doplněna počítačovou aplikací s medailonky všech dvaceti pěti královéhradeckých biskupů a popisem poutních a významných kostelů v diecézi.

Každé z historických období reprezentují zvlášť vybrané artefakty. Například nejstarší dobu dokresluje tzv. Rohenická kasule zdobená vzácnou středověkou výšivkou z konce 15. století s motivem Madony. Unikátem je poprvé prezentovaný soubor osmi měděných matric z 18. století pocházející z dominikánské klášterní rezidence v Nových Dvorech u Kutné Hory. Návštěvníci si budou moci zblízka prohlédnout milostnou oblékací sochu Madony z Hemže oblečenou do původních šatů z 18. století. Z doby episkopátu Josefa Doubravy se dochovala návštěvní kniha rezidence, která je nesporným svědkem toho, že biskupství bylo živým společenským centrem. Zcela osobní věci – brýle, hodinky – přibližují biskupa Karla Otčenáška, jehož návrat do diecéze byl zároveň i návratem církevního života do všedních dnů. 

Pro školy bude nachystán interaktivní program.  

Vstupné: základní 50 Kč, snížené 20 Kč (děti, studenti do 26 let, senioři).

Výstava potrvá do 30. listopadu 2014.

Výstava se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.

 

 

 

 

(Pozvánka převzata z: https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/2774-vystava-350-let-biskupstvi-kralovehradeckeho.html)