Vzdělávací aktivity Památníku Lidice, NKP Ležáky a kulturní památky Lety 2014/2015

14.09.2014 18:27

Dovolujeme si pedagogy a studenty upozornit na pestré vzdělávací aktivity Památníku Lidice, NKP Ležáky a kulturní památky Lety ve školním roce 2014/15. Výukové programy pro školy, semináře pro pedagogy, výtvarné a literární soutěže, projekty a studijní materiály jsou připraveny právě pro vás!

I. Nové akreditované semináře pro pedagogy

„Slovanská epopej a strýček Rudi – dějiny vyprávěné výtvarným uměním“ – dějinné události skrze umění jako náhled do netradičních metod vzdělávání žáků.
„Hospodářská a sociální politika v Protektorátu Čechy a Morava“ - seminář se skládá z odborných přednášek na dané téma a přednášky o didaktickém využití těchto témat při výuce dějepisu na základních a středních školách.
,,Čtyři Roční období“ - praktický cyklus čtyř víkendových výtvarných seminářů (jaro, léto, podzim, zima) určený pedagogům, kteří se věnují práci s dětmi předškolního a školního věku i zájmové činnosti (ZUŠ, DDM). Další nabídka seminářů ZDE

II. Výukové programy pro školy

Programy pro I. stupeň ZŠ v Lidicích:
„Co mi sochy vyprávěly“, který seznamuje děti se základními sochařskými pojmy a materiály a tragický osud Lidic jim přibližuje prostřednictvím soch. Program pro žáky 4. a 5. tříd ZŠ.
,,Chválím tě země má…“ Program je zaměřen na výtvarná díla dětí z celého světa. Co nám Země dává, co je zemědělství a hospodářství, co lidem přináší. Jak se vyrábí například chléb. Během vzdělávacího programu se formou zajímavých tvůrčích činností seznámíme se světem dětem dnes již méně známým. (1. až 5. třída ZŠ)
"Poprvé do galerie“, žáci se seznámí s prostorem galerie, pravidly chování a základními pojmy (galerie, umělec, sochy, živý obraz, umělecké dílo). Program rozvíjí představivost a fantazii dítěte, spolupráci skupiny a schopnost vyjádřit svůj vlastní názor k výtvarnému dílu. Každé dítě si odnese vstupenku, kterou si samo zakoupí, návštěvnický průkaz a vlastní výtvarné dílo.
"Galerie plná smyslů" - žáci se seznámí s výstavou galerie formou příběhu a her. Program je zaměřen na rozvoj smyslového vnímání, žáci objevují podstatné vlastnosti předmětu, vnímají a rozlišují věci pomocí hmatu. Na základě tvořivých činností vstupují do příběhu, spolupracují a rozvíjí svou představivost.

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ v Lidicích:
,,Příběh obce Lidice" -  mapuje na základě materiálů Historické sbírky Památníku Lidice historii obce v souvislosti s předválečným a protektorátním obdobím.
,,Lidice – kronika jedné vesnice“ – na základě interaktivního DVD se žáci seznámí s konkrétními osudy obyvatel obce Lidice od konce 1. světové války do jejího násilného vyhlazení. Program je doplněn originálními filmovými záběry, fotografiemi a autentickými výpověďmi obětí, historiků a jiných význačných osobností.
,,Lidice žijí v obrazech“ – tvořivými přístupy se žáci seznámí s lidickou tragédií, historií Lidické sbírky a konkrétními uměleckými díly Lidické galerie.
,,Den, kdy se mi změnil život“ - během projektu si žáci prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky a židovského chlapce
a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic.

Výtvarně zaměřené programy probíhají pouze v Památníku Lidice. Podrobnosti k jednotlivým programům najdete ZDE

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ v Ležákách:
,,Ležáky – místo mé stanice“ –  program využívá dobových materiálů k interpretaci historického období, žáci získávají přehled o odbojové činnosti v Ležákách.
,,Stopy ležácké tragédie“ - studenti získají znalosti jak využívat dobové materiály k interpretaci historického období s využitím informací z panelů naučné stezky Ležáky a získají přehled o odbojové činnosti v Ležákách.
,,Osudy dětí za druhé světové války“ - během projektu si žáci prohloubí své dějinné vědomosti, vytvoří si hlubší vztah a postoj k tématu. Formou dramatické výchovy a vstupu do role se žáci seznámí například s osudem lidické dívky, ležáckého chlapce a židovského chlapce a hlouběji pochopí příčiny a důsledky druhé světové války, které měly vliv na život rozličných národností i sociálních pozic.
Podrobné informace ZDE

Projekt SOBĚ BLÍŽ je hudebním a tanečním festivalem romské kultury a historie cikánského tábora v Letech u Písku. 31. března 2015 od 9:00 – 13:00. Koncerty romských kapel, taneční vystoupení, tradice, prohlídka pietního území s výkladem. Svoz účastníků z jižních Čech zdarma!

Celostátní recitační přehlídka "Ležácké veršování", 11. 11. 2014, NKP Ležáky. Při příležitosti Dne válečných veteránů vyhlašují NKP Ležáky a Památník Lidice celostátní soutěžní recitační přehlídku. Soutěžní přehlídka proběhne 11. listopadu 2014 od 9 hodin v muzeu NKP Ležáky a je určena pro recitátory a recitační skupiny do 15 let. Na každého soutěžícího čeká pamětní list a výherci se mohou těšit na věcné ceny. Záštitu nad Ležáckým veršováním převzal herec Josef Somr. Zájemci se mohou přihlásit do 18. října 2014!

Projekt OBĚTI A HRDINOVÉ je zaměřený na mapování míst připomínajících osudy československých občanů, kteří v letech 1938 - 1945 dokázali čelit nacistickému útlaku nebo se stali jeho oběťmi.
Podrobné informace ZDE
 

III. Soutěže

„Lidice pro 21. století“ - vědomostně zaměřená soutěž - 10. ročník internetové soutěže pro žáky od 10 do 19 let se zájmem o novodobou historii bude zahájen v lednu 2014.

Mezinárodní dětská výtvarná výstava Lidice - výzva k účasti v 43. ročníku pro děti ve věku 4 – 16 let ZDE

,,Memento Vitae“ - fotografická soutěž - 4. ročník fotografické soutěže pro děti a mládež ve věku 9 – 19 let.
 

IV. Studijní a metodický materiál  

Jako zdroj informací nabízíme vedle návštěvy Památníku Lidice a NKP Ležáky také publikace s lidickou a ležáckou tematikou, které lze zakoupit v Památníku Lidice, NKP Ležáky nebo objednat na dobírku.
Na našich internetových stránkách Památníku Lidice a NKP Ležáky rovněž naleznete volně přístupné pracovní listy pro využití ve výuce.
Podrobnosti o všech vzdělávacích aktivitách získáte také na níže uvedených kontaktech.

MgA. Kateřina Oplatková Rezková
pedagogický pracovník
tel.: ,
fax: 312 253 063
e-mail: rezkova@lidice-memorial.cz

 

 

 

 

 

 

 

Převzato z: https://www.moderni-dejiny.cz/clanek/vzdelavaci-aktivity-pamatniku-lidice-nkp-lezaky-a-kulturni-pamatky-lety-2014-2015/