Zapomenuté poklady z církevních sbírek 1664-2014

24.11.2014 13:39

Výstava nabídne interaktivní prohlídky a potrvá do 5. prosince    Zapomenuté poklady z církevních sbírek 1664-2014, takový je název výstavy, kterou můžete vidět ve výstavní síni biskupské rezidence.

    Jubilejní výstava přibližuje návštěvníkům dějiny královéhradecké diecéze od středověku až po současnost prostřednictvím atraktivních exponátů z církevních sbírek, které ve své většině nebyly dosud veřejnosti prezentovány. Je doplněna počítačovou aplikací s medailonky všech dvaceti pěti královéhradeckých biskupů a popisem poutních a významných kostelů v diecézi.

 

    "Každé z historických období reprezentují zvlášť vybrané artefakty. Například nejstarší dobu dokresluje tzv. Rohenická kasule zdobená vzácnou středověkou výšivkou z konce 15. století s motivem Madony. Unikátem je poprvé prezentovaný soubor osmi měděných matric z 18. století pocházející z dominikánské klášterní rezidence v Nových Dvorech u Kutné Hory. Návštěvníci si mohou zblízka prohlédnout milostnou oblékací sochu Madony z Hemže oblečenou do původních šatů z 18. století. Z doby episkopátu Josefa Doubravy se dochovala návštěvní kniha rezidence, která je nesporným svědkem toho, že biskupství bylo živým společenským centrem," říká autorka výstavy Pavla Laštůvková. Zcela osobní věci – brýle, hodinky – přibližují biskupa Karla Otčenáška, jehož návrat do diecéze byl zároveň i návratem církevního života do všedních dnů. Poslechnout si můžete i unikátní nahrávky královéhradeckých biskupů. Zájemci si mohou koupit také průvodce s katalogem výstavy a s doprovodnými texty.

    Při hlavní pouti k zakončení jubilejního roku 350. výročí založení diecéze v sobotu 22. listopadu mohou poutníci výstavu navštívit již od ranních hodin, a sice od 9.00 do 15.30 hodin. Od 13.30 a následně 14.30 hodin jsou pro zájemce připraveny interaktivní prohlídky výstavy pro malé i velké s průvodcem.

    Doba trvání výstavy, realizované za finanční podpory Ministerstva  kultury ČR, je prodloužena až do 5. prosince. K vidění bude ve všední dny, kromě 3. prosince, od 9.00 do 17.00 hodin. Výstavu najdete ve výstavní síni biskupské rezidence (vchod z uličky od schodiště Bono publico).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

převzato ze stránek Královéhradeckého biskupství