ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ

13.03.2015 08:52

    Pustiny hald a výsypek byly společensky přijatelným synonymem hornické  krajiny.  A přesto, že jsou již desítky let všechna těžbou uvolňovaná   území postupně úspěšně rekultivována, tímto stigmatem je průmyslová oblast Mostecka poznamenána v očích široké veřejnosti dodnes.  Obnoveny byly již desetitisíce hektarů nové krajiny. Těžební  společnosti, díky rekultivaci ,za sebou zanechávají zelenou stopu v  podobě nových lesů, parků vodních ploch, polí, sadů, rekreačních i  sportovních příměstských areálů  a dokonce i vinic.

    Autor rozsáhlého výstavního souboru  téměř tří stovek velkoformátových  fotoobrazů  "Země znovuzrozená" je nestorem světoznámé České  rekultivační školy. Šedesát let nejen rekultivuje. Celý průběh těchto  proměn v českém Podkrušnohoří soustavně i jako fotograf dokumentuje.  Vznikl tak světově unikátní soubor, který byl od roku 1995 již  čtyřicetkrát doma i za hranicemi úspěšně vystavován. Prokazuje, že  rekultivační proměny nejsou pouze kosmetickou úpravou, ale i plastickou  operací krajiny. Staví před oči diváka často až neuvěřitelnou proměnu  zcela konkrétních území fotografovaných ze stejného místa v dlouhém  časovém odstupu desítek let. Na jedné straně jen obtížně definovatelná  území "měsíčních krajin", na straně druhé nová krajina od přírodní k nepoznání.

 

 

FOTOGALERIE VÝSTAVY