Zrnka písku. 100 let fotografování Blízkého východu v českých zemích

01.12.2015 19:29

Výstava, která bude bude přístupná v Národním technickém muzeu v Praze od 3. 12. 2015 do 22. 1. 2016, vznikla na základě spolupráce Národního technického muzea a Akademie múzických umění v Praze, resp. Filmové a televizní fakulty. V českém prostředí se jedná o první rozsáhlejší prezentaci blízkovýchodní fotografie v reprezentativním výběru autorů 19. a 20. století.

Blízký východ, podmanivá část Orientu vzbuzujícího u obyvatel západního světa jak obavy, tak i obdiv, patřil od samého počátku objevu fotografického zobrazování k důležitým a též i k pěstovaným tématům fotografického úsilí o zachycení obrazu okolního všehomíru. Tento svět starověkých památek, všeobecně uctívaných svatých míst hned tří významných světových náboženství (judaismu, křesťanství a islámu), svět divoké přírody a nepřeberného množství národů a národností přímo vybízel k fotografickému zpodobnění, k zachycení a snad i k tolik diskutovanému „přivlastnění“ coby dočasně slabšího souseda v několika století trvající všeobecné konfrontaci mezi Západem–Okcidentem a Východem–Orientem.

Tato dramatická mocenská, politická a hospodářská hra odehrávající se na pomyslné západovýchodní ose na sebe brala četné, často velmi nečekané, podoby a její jednotlivé fáze a motivy jsou dodnes tématem učených sporů a konfrontací. Ať již za svoje přijmeme či naopak odmítneme postkoloniální teze, vždy se v tomto zápolení ideálů setkáme s fotografií. To právě ona inventarizovala a popisovala tehdy poznávané či opanované oblasti, zprostředkovávala obrazový vjem Blízkého východu co nejširšímu publiku a měla i nemalé aspirace vědecké, odborné a koneckonců i umělecké. Stala se prostředkem a rovněž i důkazem modernizace těchto míst a též i prohloubení vzájemných vztahů mezi Západem a Východem.

Carlo Naya, Almeé. Portrét arabské ženy, před rokem 1870
Carlo Naya, Almeé. Portrét arabské ženy, před rokem 1870.

Antonio Beato, Pohled na pyramidy v Gíze, Egypt, před rokem 1870

Antonio Beato, Pohled na pyramidy v Gíze, Egypt, před rokem 1870.

Anonym, Prezident Tomáš G. Masaryk u Memnonových kolosů, Egypt, 1927

Anonym, Prezident Tomáš G. Masaryk u Memnonových kolosů, Egypt, 1927.

Mendel John Diness, Getsemanská zahrada na úpatí Olivetské hory, Palestina, 1854

Mendel John Diness, Getsemanská zahrada na úpatí Olivetské hory, Palestina, 1854.