Zůstat v Evropské unii, nebo z ní vystoupit?

05.06.2011 14:36

Napsal: Patrick Ungermann

U nás vedle sebe žijí dvě tradice. Někdy to vypadá, že si protiřečí, jindy je to s nimi, jako když jeden mluví o koze a druhý o voze. A vzácně obě moudře spolupracují. To se pak, panečku, dějí věci! První tradice praví: „Páni to s námi zaonačili tak a tak, a až poměry vyhnijí, budou se zodpovídat. My nechme období vyhnít, s vtipem sobě vlastním nechme režim odeznít.“ Když vede svou druhá tradice, vyznívá to následovně: „Ta mince, kterou odevzdáváme císaři, vykvetla na naší práci. A co platíme, do toho taky mluvíme.“

Druhá (emancipovaná, pokrokářská) tradice zakládá občanská sdružení, staví vládám a jejich projektům do cesty neodvislá média a v nich alternativní názory, ve volném čase zúčastněných pořádá debaty a nehonorované přednášky či semináře, burcující výstavy a investigativní hledání odpovědí na něco, co pohodlný člověk nepovažuje za otázku. Je-li třeba, zařídí petiční dění a protestní shromáždění.

Ze druhého soudečku byla 24. května i úterní rozprava se zdánlivě provokativním názvem Vystoupení z Evropské unie – pohroma nebo záchrana?. Před čtyřicítku spolubesedníků předstoupili ve Státní vědecké knihovně v Hradci Králové čtyři pánové na slovo vzatí. Unijní barvy obhajovali Radko Hokovský, předseda správní rady a výkonný ředitel Evropských hodnot o.s., a Václav Veber, působící na katedře politologie a v Centru pro evropskou integrační politiku na Filosofické fakultě Univerzity Hradec Králové a v Ústavu historických věd Filosofické fakulty Univerzity Pardubice. Oba v Evropské unii vidí jedinečnou záruku evropského míru. Jestli je unie nějak něčím ohrožená, není, podle nich, zdrojem nebezpečí její vlastní chod, ale zneklidňující jsou vlivy mimo její civilizační okruh (nápor muslimů – lidí s jiným souborem hodnot, hospodářský růst Číny a vůbec vzrůst jejího mocenského vlivu, zatímco Evropa ztrácí na mocenském kolbišti dech).

Zakladatel serveru FreeGlobe.cz Adam B. Bartoš, redaktor portálu Prvnízprávy.cz, přednesl desetibodové zdůvodnění svého stanoviska, že členství v Evropské unii bychom měli aktivně ukončit a z organizace, byť i jako jediní, vystoupit. Alexander Tomský, politolog, šéfredaktor exilového nakladatelství Rozmluvy a bývalý ředitel nakladatelství Academia, se v poutavém improvizovaném příspěvku soustředil na myšlenku, že s „klubem“ (myšleno s Evropskou unií), který budí u lidí velkou míru nevole i nenávisti, není něco v pořádku. Přitom vystoupení kohokoli z unie považuje za neproveditelné v čase, kdy je organizace nesmírně silná a hospodářsky vzájemně těsně provázaná. Celý podnik se, podle pana Tomského, nakonec zhroutí sám s tím, že pravděpodobný hrobař bude dnes neoblomně prounijní Německo, které ztratí zájem na tom hradit prodělečné EU projekty.

Besedu s lidmi s rozdílnými názory na tutéž věc pořádal ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Hradci Králové Slovanský kulturní institut, sdružení, které se do povědomí lidí ve východočeské metropoli zapisuje soubory dějepisných a literárních přednášek v českém kontextu, medailonky, věnovanými pozoruhodným osobnostem národa, dramatizacemi literárních děl a pořádáním besed na žhavá celospolečenská témata.

 

 

Vystoupení z EU - pohroma nebo záchrana? 24.5.2011