Anotace výstavy

 

1.Anotace výstavy

Putovní výstava pořádaná Slovanským kulturním institutem, která se věnuje 70. výročí návratu Čechů z Volyně zpět do Československé republiky. Češi odcházeli z Rakouska - Uhreska na přelomu 60. a 70. let 19. st. za lepším živobytím do oblastí dnešní Ukrajinsko-Polské hranice. Na území zvané Volyň. Zde žili po několik desítek let a za toto období se stali nepostradatelnou součástí tohoto regionu. Avšak po ukončení 2. světové války, byla volyňským Čechům nabídnuta možnost návratu do Československa a osídlení vysídleného pohraničí. Velká část rodin této možnosti využila v domnění, že tím uniknou neustále sílícím represím ze strany vlády sovětského svazu. Neunikli!

Výstava je rozložena do deseti panelů, které se na časové ose nechají připodobnit deseti zastavením mezi lety 1868 až 1990. Největší část výstavy je věnována právě výročí návratu Čechů z Volyně.

2.Cíl výstavy

Cílem výstavy je rozšířit mezi východočeskou veřejností povědomí o Češích z Volyně, kteří v roce 1945 začali svůj reemigrační proces zpět do Československé republiky. Výstava bude putovní, přičemž bude kladen zřetel na to, aby byla vždy umístěná v kulturní či vzdělávací instituci, jako jsou knihovny a střední školy, a státních institucích. Aby bylo zajištěno oslovení co nejširší škály publika, budou v místech umístění výstavy pořádány přednášky pro veřejnost.

Zacílení výstavy bude především na laickou veřejnost – středoškolské studenty, návštěvníky veřejných knihoven a zájemce o dějiny nejen volyňských Čechů, ale i o dějiny Čech a poválečného Československa.

3.Autoři

Vedoucím projektu je Bc. Jindřich Žák. Mezi hlavní autory dále patří Mgr. Patrick Ungerman a Bc. Jan Hübsch.

4.Přispěvatelé

Externí přispěvatelé, kteří budou oslovováni v průběhu tvorby výstavy. Přispěvatelé budou uvedeni, jako rovnoprávní autoři výstavy.

5.Průběh výstavy

Výstava bude zahájena vernisáží na Hotelu Studánka u Rychnova nad Kněžnou, kde bude slavnostně zahájeno její putovní „kolečko“ po Královéhradeckém kraji. Tato vernisáž bude probíhat formou slavnostního večera s projevy zástupců Slovanského kulturního institutu, Čechů z Volyně, cílových organizací a sponzorů. Na hotelu Studánka bude výstava umístěna první týden a poté se přesune do Gymnázia Františka Martina Pelcla v Rychnově nad Kněžnou, kde bude součástí oslav založení tohoto gymnázia.

Putování výstavy bude probíhat nejméně ve 14 denním cyklu. To znamená, že na každém místě se výstava zdrží nejméně 14 dnů, delší setrvání výstavy na jednom místě, bude závislé na  zájmu jednotlivých institucí.

Instituce, které poskytnou bezplatně prostor pro umístění výstavy, budou oslovovány v průběhu měsíců červen až září.

Ukončení výstavy proběhne v Hradci Králové na nábřeží královny Elišky v sobotu 9. května 2015. Výstava bude při této příležitosti umístěná pod širým nebem a ukončení bude pojato jako celodenní akce s doprovodnými programy pro děti i dospělé. Zde se předpokládá zapojení významných organizací, jakými je např. Sokol či Skaut.

Hlavními doprovodnými akcemi bude přednáška o volyňských Češích, autorská čtení, projevy autorů a sponzorů, prezentace organizací, které se podílely na tvorbě a putování výstavy, koncert atd.

6.Technický popis

Výstava bude umístěna na banerech ve speciálních stojanech, které zaručí rychlé a snadné rozebrání a přesunutí výstavy na nové stanoviště. Možnost oddělit plachtu od stojanu zároveň zajistí rychlou údržbu v případě jakýchkoliv technických problémů.

7.Financování

Financování výstavy bude složené z několika zdrojů. Hlavní část financování pokryjí sponzorské příspěvky, které budou pro tuto výstavy sbírány. Sponzorům bude na oplátku nabídnut přiměřený prostor přímo na výstavní ploše a zároveň poskytnut prostor k reprezentačním účelům při ukončení výstavy. Další část nákladů spojených s výstavou pokryje Slovanský kulturní institut.