Logo výstavy

Autor loga: Jindřich Žák

Grafická tvorba: Nutricius Design

 

Logo je složeno ze tří základních částí, přičemž každá část má v sobě skrytý vnitřní význam. Jedná se o klas, list a nápis.

Klas: Klas je složen z 15 zrn, které symbolizují 14 slovanských národů + 1 zrvno za Čechy z Volyně a zároveň odkazuje na logo SKI. Barva klasu je žlutá – zlatá, má tedy naznačovat zralý klas. Klas je ohnut nad nápis a na svém konci je zakončen štětinami, kterých je sedm. Klas by mohl být připodobňován ječmeni, který se na Volyni hojně pěstuje a je nezbytnou surovinou při vaření piva – Češi zde totiž vlastnili většinu pivovaru. Dále má klas připomínat převážně zemědělský charakter Volyně a jejich obyvatel.

List: List je v barvě klasu, případně má mírně tmavší odstín. List je na čtyřech místech přerušen ostny z ostnatého drátu tak, aby na první pohled právě ostnatý drát připomínal. To symbolizuje utrpení, kterým si tento lid prošel a prochází. Umístění listu společně s klasem má hned dva významy. List jako směrující šipka na východ – odchod na Volyň a klas, jako „kometa s ohonem“ směřující zpět do Českých zemí. Druhý význam pak spočívá v uzavřeném kruhu, kdy svobodu vystřídalo několik nesvobod.

Nápis: Poslední částí je nápis – název výstavy „ZPĚT VE VLASTI 70“. Název připomíná návrat volyňských Čechů zpět do Československa a 70ka připomíná sedmdesáté výročí od začátku reemigrace.